2. Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową rosną gwałtownie do 2013 roku kosztem wydatków na drogi, co jest związane z budową II linii metra.