6. Wpływy z komunikacji zbiorowej pokrywają ponad 50% wydatków. Aż 69% wpływów z komunikacji to sprzedaż biletów. [s.25]