7. Wpływy z tytułu dróg i parkingów pokrywają ok. 33% wydatków. Opłaty parkingowe zapewniają 12% wpływów, a ponad 70% wpływów to dotacje unijne. [s. 27]