W ramach projektu „Miasta dla ludzi” przygotowujemy nowy raport na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – przede wszystkim w Warszawie. (Pierwszy raport dotyczył wpływu działań władz na zachowania komunikacyjne mieszkańców. [zobacz >>>]) Tym razem będziemy prezentować płynące z niego wnioski na bieżąco, jeszcze przed publikacją całości.

Na początek przystąpiliśmy do analizy zdarzeń z udziałem rowerzystów. Na podstawie danych o ponad 1500 wypadkach i kolizjach z udziałem rowerzystów, do których doszło w Warszawie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, analizujemy miejsca, uczestników, przyczyny i skutki typowych zdarzeń. Niestety, wciąż musimy obalać stereotypy dotyczące bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Pewne rzeczy nie zmieniły się od publikacji analogicznego raportu 7 lat temu: [zobacz >>>].

Dzisiaj publikujemy w celu konsultacji mapę, która przedstawia miejsca zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Warszawie na podstawie danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Prosimy o przyjrzenie się załączonej mapie i przekazanie informacji o ewentualnych błędach lub brakach - zdarzeniach drogowych, w którym uczestniczyła policja, a które nie zostały przedstawione na mapie. Zapraszamy do lektury, a także nadsyłania uwag i uzupełnień!

Kluczowe fakty

- W latach 2011-2013 na ulicach Warszawy odnotowano 1526 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, w tym 351 wypadków i 1175 kolizji, z udziałem łącznie 1580 rowerzystów.

- Wypadki z udziałem rowerzystów stanowiły prawie 11% ogółu wypadków drogowych, co kilkukrotnie przekracza udział rowerów w ogóle podróży w Warszawie (według szacunków z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2014 – około 2%).

- W wyniku tych wypadków zginęło 10 osób, zaś 357 zostało rannych. Należy odnotować spadek liczby zabitych, która w latach 2004-2006 wyniosła 24 osoby.

- Zdecydowana większość wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów ma miejsce za dnia (83,5%). Również w zestawieniu z natężeniami ruchu rowerowego nie widać zwiększonej liczby wypadków w nocy.

- Od poniedziałku do piątku zdarzenia z udziałem rowerzystów są dwa razy częstsze niż w soboty i niedziele.

- Zdecydowana większość (77,4%) zdarzeń z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne pojazdów.

- Najczęstszą przyczyną jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu (32%). Następnymi są nieprawidłowe przejeżdżanie przez rowerzystów przejść dla pieszych (9%) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przez kierowcę przez przejazd rowerowy (6%).

- Do 500 zdarzeń doszło na skrzyżowaniach z działającą sygnalizacją świetlną (32,8% ogółu zdarzeń). Jedynie 68 tych zdarzeń spowodowane było wjechaniem na czerwonym świetle.

- Ulice wyposażone w wydzielone drogi dla rowerów przodują w liczbie zdarzeń. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na ul. Puławskiej, Al. Jerozolimskich, ul. Górczewskiej, ul. Sobieskiego i al. Komisji Edukacji Narodowej, z których każda w części lub całości posiada wydzieloną drogę dla rowerów.

- Najwięcej zdarzeń z udziałem rowerzystów odnotowano w Śródmieściu (261) oraz na Mokotowie (247). Wypadki śmiertelne miały miejsce w 8 różnych dzielnicach. W żadnym miejscu nie doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. Z kolei najwięcej osób doznało obrażeń na Mokotowie (49), w Śródmieściu (45), na Ursynowie (39), na Ochocie (35) i Woli (31).

- Oprócz opisanej już ul. Popularnej [zobacz >>>] do najbardziej niebezpiecznych miejsc należą: ul. Batorego (17 zdarzeń), skrzyżowanie ul. Sobieskiego z al. Witosa (11 zdarzeń, w tym wypadek śmiertelny), skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Zawrat (8 zdarzeń), rondo de Gaulle’a (8 zdarzeń), skrzyżowanie al. Rodowicza „Anody” z ul. Ciszewskiego (7 zdarzeń), skrzyżowanie ul. Górczewskiej z al. Prymasa Tysiąclecia (7 zdarzeń).

Wstępne wnioski

Raport nie ma na celu przedstawienia gotowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Tym niemniej, wydaje się, że można już wskazać parę zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego:

- Konieczna jest weryfikacja - pod kątem bezpieczeństwa ruchu rowerowego - dotychczasowych wytycznych i praktyki projektowania skrzyżowań, w tym programów sygnalizacji świetlnej.

- W procesie szkolenia kierowców (kursy i egzaminy na prawo jazdy) większa uwaga powinna zostać położona na kwestie związane z uczestnictwem rowerów w ruchu drogowym (np. miejsce zatrzymania przy dojeżdżaniu do drogi dla rowerów z pierwszeństwem przejazdu czy konieczność obejrzenia się w prawo przy skręcaniu w prawo).

- Nacisk w działaniach prewencyjnych policji powinien zostać przesunięty z kontroli trzeźwości i oświetlenia na nadzór udzielania pierwszeństwa przejazdu, będący przyczyną znacznie większej liczby wypadków.

- Błędem jest planowanie i projektowanie dróg rowerowych z myślą o użytkownikach weekendowych, traktujących rower jako środek rekreacji.

- Działania inwestycyjne powinny być koncentrowane przede wszystkim w centralnych obszarach miasta, gdzie powinny one być zintegrowane z innymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. uspokajaniem ruchu samochodowego, modernizacją sygnalizacji świetlnej), oraz przy głównych trasach wylotowych.

- Konieczne jest podniesienie standardów jakości dróg rowerowych oraz szersze stosowanie rozwiązań rowerowych na jezdni (uspokojenie ruchu i ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, pasy rowerowe). Znaczna liczba wypadków miała miejsce na wydzielonych drogach dla rowerów.

- Dla zidentyfikowanych w raporcie skrzyżowań oraz odcinków ulic, na których powtarzają się zdarzenia z udziałem rowerzystów, powinny zostać przeprowadzone szczegółowe analizy przebiegu tych zdarzeń i podjęte odpowiednie działania inwestycyjne.

- Wskazane byłoby poprawienie jakości danych zapisywanych w SEWiK. Próba lokalizacji ponad połowy zdarzeń wiążę się z koniecznością poprawienia zapisów, szczególnie danych GPS wprowadzanych przez policję na miejscu zdarzenia.

Przejazd po Mokotowie

Już 11 listopada odbędzie się organizowany przez Mokotowską Grupę Rowerową przejazd rowerowy po najbardziej niebezpiecznych miejscach na Mokotowie. Do udziału w nim zapraszamy szczególnie kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych. Start spod Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 11 XI o godz. 11:00.

Obejrzyj mapę

Mapa zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Warszawie w latach 2011-2013 wykonana w programie ArcGIS online:

arcg.is/1FT8opn