Pismo PKP PLK

Warszawa,dn.2010.02.11

Do Biura Drogownictwa i Komunikacji, Zielonego Mazowsza.

W związku z przekazaniem przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie pisma [...] dotyczącego (punkt 7) doprowadzenia do używalności schodów umożliwiających wyjście z peronu stacji Warszawa Ochota na ulicę Towarową [zobacz >>>] PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie informuje: - pozyskaniu informacji od PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego w Warszawie, powyższa inwestycja nie wchodzi w zakres pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej dla robót budowlanych w ramach projektu Modernizacji linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia, łącznie ze stacjami i przystankami oraz tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym. W/w obiekt nie figuruje w ewidencji środków trwałych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nie jest własnością przedsiębiorstwa PKP. Na p.o. Warszawa Ochota istnieją dla zapewnienia ruchu pieszych dwa niezależne dojścia do peronu z ulicy Miedzianej i z kładki od strony pawilonu kasy biletowej.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Krzysztof Karpeta

DW: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Odpowiedź ZM (SRN/08/0449/03/MS)

Do: PKP PLK S.A.

Dotyczy: schodów na przystanku Warszawa-Ochota.

Nawiązując do pisma IZDK/MD-513-4/1-2/09/10, prosimy o informację:

- do kogo należą w takim razie schody kończące się na państwa peronie i kto uniemożliwił korzystanie z nich poprzez zamontowanie metalowych barier na obu ich końcach;

- czy wg państwa istniejące schody są wystarczające do obsługi ruchu na przystanku Warszawa Ochota, biorąc pod uwagę, że:

* z wyjścia od strony ul. Miedzianej korzysta śladowa ilość podróżnych - niemal wszyscy wysiadający zmierzają w kierunku placu Zawiszy, skąd odjeżdżają również tramwaje i autobusy w kierunku wschodnim;
* obserwacje w godzinach szczytu w dowolnym dniu roboczym pokazują, że jedne schody są niewystarczające – zejście na peron w ciągu kilku minut po przyjechaniu pociągu jest bardzo trudne z powodu zapełnienia schodów wysiadającymi, de facto nie mającymi innej możliwości ewakuacji z peronu;
* czoła pociągów jadących w kierunku zachodnim zatrzymują się za schodami zajmującymi niemal całą szerokość peronu. W sytuacji gdy pozbawiono osoby wysiadające z pierwszego wagonu możliwości wyjścia bezpośrednio na ulicę Towarową, muszą się one przeciskać wąskim przesmykiem pomiędzy ścianą klatki schodowej a pociągiem. Skutkuje to nie tylko utrudnieniem dotarcia do pożądanego celu podróży, lecz również wydłużeniem czasy wymianu pasażerów, a tym samym obniżeniem przepustowości linii kolejowej.

Jeżeli istniejące schody nie mają oficjalnego właściciela, a znajdują się na należącym do państwa terenie, prosimy o ich zastąpienie schodami, które będą znajdowały się w państwa ewidencji. Zwracamy uwagę, że głównym celem zarządcy infrastruktury kolejowej powinno być zapewnienie jej funkcjonalności i wygody z punktu widzenia przewoźników i pasażerów. Obecne rozwiązanie tych warunków z całą pewnością nie spełnia.