Podczas gdy uspokojenie ruchu na początku (w teorii) budziło pewne wątpliwości wśród mieszkańców, jego efekty okazały się na tyle przekonujące, że kolejne obszary proszą o objęcie ich strefą Tempo 30. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w Gdańsku jest finansowanie inwestycji w uspokojenie ruchu przez inwestorów prywatnych. W Warszawie póki co ten mechanizm wykorzystywany jest zazwyczaj do poszerzania jezdni (budowy dodatkowych pasów do skrętu) i/lub inwestycji w sygnalizację.