Nieefektywność takiego rozwiązania widoczna jest w tym, że duża część pieszych i rowerzystów korzysta ze znacznie prostszej trasy (por. zdjęcia w załączniku).