W załączeniu przesyłam proponowany nowy przebieg z prośbą o rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi z kopią do naszej wiadomości.