Wstęp

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym roku powinny zostać skorygowane niefortunne przebiegi niektórych dróg dla rowerów. Jedną z nich jest łącznik DDR na moście Siekierkowskim ze ścieżką biegnącą koroną Wału Miedzeszyńskiego. Przebieg ścieżki jest w tym przypadku niepotrzebnie kanciasty, a w dodatku przytulony do ogrodzenia. Poniżej przedstawiamy korespondencję, która zakończyła się deklaracją Zarządu Dróg Miejskich, że droga zostanie poprawiona w przyszłym roku.

Wkrótce przedstawimy informacje o innych korektach, które powinny zostać wdrożone w niedalekiej przyszłości.

Korespondencja ws. łącznika Most Siekierkowski-Wał Miedzeszyński

Stałym bywalcom sprawa jest już znana, była bowiem poruszana trzy i cztery lata temu [zobacz >>>]. Na szczęście tym razem, przy poparciu Pełnomocnika, wniosek spotkał się z większym zrozumieniem.

Pismo ZM do Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej - 25 VIII 2014

Numer pisma: MDL-14-0133-01-MS

Proszę o wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego podstawowe źródła i cele podróży w południowo-zachodnim rogu skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego i Trasy Siekierkowskiej.

Obecny przebieg ciągu pieszo-rowerowego wymusza dwa zakręty pod kątem prostym na odcinku dziesięciu metrów.

Nieefektywność takiego rozwiązania widoczna jest w tym, że duża część pieszych i rowerzystów korzysta ze znacznie prostszej trasy (por. zdjęcia w załączniku).

Zwracam uwagę, że pisma w tej sprawie były wystosowywane w ciągu ostatnich lat do Zarządu Dróg Miejskich, który jednak uznawał aktualną organizację ruchu za optymalną.

Pismo Pełnomocnika do ZDM - 10 IX 2014

W załączeniu przesyłam wniosek stowarzyszenia Zielone Mazowsze o korektę przebiegu ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego i Trasy Siekierkowskiej. Postulowana korekta jest uzasadniona intensywnym wykorzystaniem istniejącego "skrótu", stanowiącego naturalną kontynuację trasy wiodącej mostem. Obecny przebieg chodnika i drogi dla rowerów wymusza dokonanie 2 ostrych zakrętów, o promieniu niespełniającym norm określonych w "Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie". Takie poprowadzenie ruchu rowerowego uniemożliwia bezpieczny zjazd z mostu w stronę południową, stwarza również ryzyko kolizji z rowerzystami wyjeżdżającymi z tunelu. W związku z tym zasadne jest, by skorygować przebieg chodnika i drogi rowerowej tak, by był intuicyjny dla użytkowników.

W załączeniu przesyłam proponowany nowy przebieg z prośbą o rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi z kopią do naszej wiadomości.

Z poważaniem,
Mikołaj Pieńkos
Biuro Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Do wiadomości: Zielone Mazowsze

Pismo ZDM do ZM - 8 XII 2014

Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na pismo znak MDL-14-0133-01-MS informuje, że zostanie opracowany projekt na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego i Trasy Siekierkowskiej, który po uzyskaniu wszystkich niezbędnych udogodnień będzie przekazany do realizacji.

Naczelnik Wydziału Organizacji Ruchu
Marek Wierczyński