W nawiązaniu do spotkania w BDiK 29 czerwca br. przedstawiamy uwagi do projektów przebudowy ul. Skoroszewskiej oraz ul. Chełmońskiego w dzielnicy Ursus, opracowanych przez Pracownię Projektową Trakt.

Ul. Skoroszewska

Uwaga ogólna: projekt drogi rowerowej w obecnym kształcie zawiera dwie bardzo istotne wady trudne do wyeliminowania bez zmiany założeń projektu.

Pierwszą wadą jest zmiana drogi rowerowej w ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Prystora a przystankiem i zatoką autobusową, wynikająca z budowy zatoki autobusowej bez poszerzenia pasa drogowego. Na wysokości przystanku należy się spodziewać dużego zagęszczenia ruchu pieszego (osoby oczekujące na autobus i wysiadające z autobusu). Będzie to więc punkt wielu konfliktów na linii pieszy-rowerzysta, oraz znaczące utrudnienie dla ruchu rowerowego.

Drugą wadą jest przerzucenie drogi rowerowej na północną stronę ulicy na wysokości Oriflame, spowodowane brakiem miejsca po stronie południowej. Stanowi to istotną niedogodność dla rowerzystów, którzy - mimo jazdy w tym samym kierunku - będą musieli zatrzymywać się i przejeżdżać przez ulicę o dużym natężeniu ruchu, ustępując pierwszeństwa jadącym po niej pojazdom. Dodatkowo obniża to bezpieczeństwo cyklistów - jak pokazują warszawskie statystyki, zderzenia boczne (również na oznakowanych przejazdach rowerowych) stanowią największy procent wypadków z udziałem rowerzystów.

Rozwiązaniem tych problemów może być wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu dopuszczalnych dla ruchu autobusów (progi wyspowe lub wyniesione przejścia dla pieszych) i ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Dodatkowe zalety takiego rozwiązania to poprawa bezpieczeństwa pieszych, niższe koszty realizacji projektu (brak konieczności budowy drogi rowerowej) oraz znacznie mniejsza uciążliwości drogi dla mieszkańców, dzięki obniżonej emisji hałasu.

W przypadku kontynuowania inwestycji w obecnym kształcie, wnosimy o uwzględnienie następujących uwag:

1. Niedopuszczalne jest projektowanie nawierzchni dróg rowerowych z kostki betonowej. Jest to sprzeczne z zarządzeniem nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej. Nawierzchnię należy wykonać w technologii asfaltowej.

2. Wnosimy o rezygnację z odgięcia drogi rowerowej przed skrzyżowaniem z ul. Hassa. Odgięcia toru jazdy powinny być stosowane tylko wyjątkowo i nie powinny spowalniać ruchu rowerowego poniżej 20 km/h. Nadmierne odgięcie toru jazdy w rejonie skrzyżowania dezorientuje innych uczestników ruchu co do kierunku, w którym porusza się rowerzysta. Utrudnia także rowerzyście obserwację jednego z kierunków, z których nadjechać może przecinający jego tor jazdy samochód.

3. Zachowanie ciągłości drogi rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Prystora. W obecnym projekcie, w narożniku południowo-zachodnim, ciąg pieszo-rowerowy i przejazd rowerowy przez ul. Skoroszewską są rozdzielone chodnikiem.

4. Wnosimy o zachowanie ciągłości drogi rowerowej na przejazdach przez wjazdy bramowe.

5. Należy zrezygnować z budowy zatoki autobusowej na rzecz zatrzymania autobusu na pasie ruchu. Lokalny charakter ulicy nie uzasadnia budowy zatoki.

6. Na skrzyżowaniu z ul. Dzieci Warszawy wnioskujemy o doprojektowanie przejazdu przez ul. Dzieci Warszawy miedzy ul. Skoroszewską a Przy Forcie, by uniknąć objeżdżania skrzyżowania dookoła.

7. W południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Dzieci Warszawy: postulujemy doprojektowanie krótkiego odcinka łączącego drogę rowerową z zatoką autobusową przy ul. Dzieci Warszawy. Umożliwiłoby to płynne i bezpieczne włączenie się do ruchu w tej ulicy.

8. Zwracamy uwagę na konieczność zachowania skrajni drogi rowerowej, w szczególności względem płotów, latarni, znaków drogowych itp.

Łącznik Chełmońskiego - Ryżowa

1. Niedopuszczalne jest projektowanie nawierzchni dróg rowerowych z kostki betonowej. Jest to sprzeczne z zarządzeniem nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej. Nawierzchnię należy wykonać w technologii asfaltowej.

2. Należy zrezygnować z drogi rowerowej wzdłuż ślepej ulicy, zachowując tylko pozostały fragment. Ruch na krótkim, ślepym odcinku ulicy (oznaczonej dodatkowo jako strefa zamieszkania) jest na tyle spokojny, że jazda rowerem na zasadach ogólnych może się tam odbywać bezpiecznie. Dzięki temu łatwiejszy będzie też wjazd i zjazd rowerem z ul. Ryżowej.

3. Wnosimy o zamontowanie słupków wygrodzeniowych, celem fizycznego uniemożliwienia wjazdu i parkowania na projektowanym chodniku i drodze rowerowej.

4. Oznakowanie drogi rowerowej znakami B-2 z obu stron jest błędem - oznacza, że rowerzyści nie będą mogli korzystać z drogi dla rowerów.