Smog motoryzacyjny ściśle tajny

Skażenie PM10 odpowiedzialnego za smog zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy przez większość dni roboczych. W skali roku stężenie średniodobowe PM 10 może przekraczać 50 jednostek przez maksymalnie 35 dni w roku. Już 1 marca br. norma ta została przekroczona dla stacji pomiarowej Warszawa Al. Niepodległości usytuowanej między Armii Ludowej i Filtrową. Do końca kwietnia sytuacja ta miała miejsce przez 69 dni. W skali roku może przekroczyć 200 dni.

W sytuacji permanentnego zanieczyszczenia wzrasta liczba chorób nowotworowych i układu oddechowego. Chorzy na alergię i astmę mają kłopoty z oddychaniem, osoby zdrowe trudności z koncentracją. Jednak o ile o pyłkach roślinnych w powietrzu otrzymamy informację, o tyle nikt nie informuje w mediach o dużo groźniejszych dla życia zagrożeniach PM10 i PM2,5 w powietrzu, którym oddychamy.

Stacje pomiarowe jak strusie z głową w piasku

Dodatkowo w centrum Warszawy nie ma żadnej stacji mierzącej skażenie PM10 na skrzyżowaniach, gdzie ilość zanieczyszczeń jest największa np. Krucza - Jerozolimskie, Rondo Dmowskiego, Solidarności / Jana Pawła II, Dworzec Centralny, Targowa / Solidarności. Natomiast stacja przy Kruczej nie wykonuje pomiarów... właśnie PM10.

Otrzymywane w ten sposób wyniki pomiarów są zaniżane względem wielkości skażeń występujących w miejscach o największych ruchu samochodowym i zatorach drogowych, gdzie porusza się także najwięcej pieszych. Jedna z 3 stacji WIOŚ w Warszawie znajduje się np. w parku – to stacja pomiarowa Targówek przy Kondratowicza na ... Bródnie, kolejna jest na Ursynowie pomiędzy blokami w oddaleniu od ruchliwej ulicy. W efekcie wykazywane skażenia w Warszawie prócz Al. Niepodległości są często niższe niż w Żyrardowie i Radomiu, gdzie stacje pomiarowe są przy ruchliwych ulicach.

Pozostałe stacje pomiarowe np. przy Kruczej 5/11 i Podleśnej są własnością jednostek niezależnych od WIOŚ (IOŚ i IMGW). Mimo dysponowania przenośnymi stacjami pomiarowymi brakuje informacji, aby WIOŚ wykonywał dodatkowe badania w centrum miasta w celu uzyskania wiarygodnych danych.

Sytuacja kryzysowa. Ozon i PM10 najgroźniejsze w upały

A przecież najgorsze dopiero przed nami. Od kwietnia obok przekroczonych skażeń PM10 przekroczeniu ulegają skażenia ozonem, który w połączeniu z pyłami PM10 stanowi wyjątkowo niebezpieczny tandem.

Wobec prognoz przewidujących na nadchodzące lato upały podobne jak w 2006 r. konieczne jest wdrożenie w mieście procedur ostrzegania o sytuacji kryzysowej spowodowanej smogiem. W skład działań podejmowanych w sytuacji kryzysowej winny wchodzić:

1) ograniczenia samochodowego ruchu indywidualnego (bez pojazdów dostawczych),

2) system informacji publicznej on-line o zanotowanych skażeniach ozonu, PM2,5 i PM10 podawanych mieszkańcom w mediach i na witrynach internetowych miasta,

3) wykonywanie dodatkowych pomiarów w miejscach dużego ruchu pieszego przy skrzyżowaniach z zatorami drogowymi w centrum miasta,

4) zmiany w organizacji ruchu w mieście w celu zaprzestania dyskryminacji komunikacji tramwajowej na skrzyżowaniach skutkującej zatorami (korkami) tramwajowymi obniżającymi konkurencyjność tego transportu (m.in. na rondzie Radosława, przy Dworcu Centralnym, Pl. Waszyngtona, Rondzie Dmowskiego),

5) kontynuacja w szerszej skali prowadzonych obecnie działań przez ZTM i ZDM w Al. Jana Pawła II i na Marszałkowskiej w celu wytyczania buspasów,

6) akcja policji i straży miejskiej odbierania kart rejestracyjnych aut emitujących ponadnormatywnie spaliny

7) powstanie ciągów pieszo-rowerowych oddalonych od głównych arterii komunikacyjnych.

Zanim będzie za późno - liczba ofiar śmiertelnych smogu w Warszawie latem może szybko przekroczyć liczbę ofiar ostatniej tragedii w Kamieniu Pomorskim.

Brak informacji to jedyna informacja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) nie robi wiele, by poinformować mieszkańców Warszawy o trujących skażeniach. Przeciętny warszawiak nie wie nic o witrynie internetowej, gdzie w jednej z zakładek do zakładki można obejrzeć dane o pomiarach. Do publicznej wiadomości podaje się informacje o skażeniu tylko wtedy jeśli przez 3 dni średniodobowo przekroczy poziom alarmowy aż 200 jednostek. Brak jest informacji, gdy występuje równoczesne przekroczenie norm dwóch lub więcej badanych związków. Przy takim skażeniu PM10 w Warszawie powinien być zakazany ruch pojazdów indywidualnych, mieszkańcy o słabszym zdrowiu nie powinni opuszczać domów np. małe dzieci, pozostali mieszkańcy powinni poruszać się w maskach na twarzy.

Można to porównać do sytuacji z awarią w elektrowni atomowej w Czarnobylu: dokładnie 4 dnia po wybuchu Polacy dowiedzieli się o awarii. W taki sam sposób WIOŚ informuje nas obecnie o zagrożeniach!

W dniach 6 stycznia, 21-22,24 lutego, 3 marca i 1, 4 kwietnia w Warszawie średniodobowe skażenie PM 10 przekraczało poziomy dopuszczalne 3-5 razy. W żadnym wypadku WIOŚ nie poinformował opinii publicznej o zagrożeniach skażeniem powietrza. Co ważne norma średniodobowa obejmuje okres 24 godzin, gdy nocą skażenia PM 10 z powodu małego ruchu aut są znacząco niższe. W dzień emisje przekraczają poziomy alarmowe. De facto informacja o stężeniu alarmowym 200 jednostek powinna być podawana od razu, gdy poziom zostanie przekroczony, a nie gdy będzie przekroczony przez 3 dni. Dlatego postulujemy, aby jako próg alarmowy przyjąć sytuację, gdy przez 8 kolejnych godzin stężenie PM10 przekracza 3-krotnie dopuszczalne normy tj 150 jednostek.

Skażenia opisane w dniu 30 kwietnia br. na stronie ZM [zobacz >>>] nie były w żadnym wypadku wyjątkowe. Były opisem sytuacji, która ma miejsce notorycznie i często w dużo groźniejszej skali. Mieszkańcy są kompletnie nieświadomi zagrożeń i momentu ich występowania.

Spacer w Palmowy smog

Dla przykładu w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, gdy warszawiacy licznie chodzili na msze i spacery, średniodobowe skażenie wyniosło 137 jednostek na Al. Niepodległości, 136 na Targówku i 87 na Ursynowie. Norma wynosi nie więcej niż 50!

Między 20 i 25 lutego poziom alarmowy został przekroczony przez 3 dni - 21, 22 i 24 lutego.

Chorowałeś bez powodu? Twoi bliscy źle się czuli?

Popatrz na kalendarz, kiedy w Warszawie zostały przekroczone normy emisji PM10, czy Twoje i rodziny dolegliwości nie były w dni występowania smogu.

Tabela: Stężenia PM 10 przekraczające średniodobowo dopuszczalne normy:

Miesiąc Dni z przekroczonymi emisjami PM10 Liczba dni
styczeń 1-2 W, 5 T, 6 W A, 7 W, 10 N U, 11 N, 12-15 W, 16 N, 17 N U, 18 W, 19 N, 21 W, 22-24 N, 25 N U, 26 W, 30 N 21
luty 4-6 W, 7-9 N, 16 N, 20 W, 21-22 W A, 23 N T, 24 N A, 25 W 13
marzec 1N, 3 W A, 4 W, 5 N, 9 N, 11 N, 13 N, 14-15 N T, 16 N, 17 N, 26-31 N 17
kwiecień 1 W A, 3 N T (U brak pomiaru), 4 W A, 5 W, 6 U N, 7-8 W, 9 W, 14 T N, 17 W, 18 N, 20 N T, 23 N, 26-28 N, 29 N T (U brak pomiaru), 30 W 18

- T, U, N, W - skróty stacji pomiarowych (T-Targówek, U-Ursynów, N-Niepodległości, W-wszystkie)

- A - stężenie alarmowe PM10 (4-krotne przekroczenie normy) na wybranych stacjach.