Dużą popularnością cieszy się projekt zmiany organizacji ruchu na Grójeckiej w celu wygospodarowania przestrzeni na szpalery drzew, szerokie chodniki, pasy do parkowania i pasy rowerowe.