Postulaty dotyczyły z jednej strony wystąpienia o modyfikację rozporządzeń, a z drugiej – wystąpienia do władz Warszawy o doraźne działania naprawcze.