Z dużym zainteresowaniem, również ze strony miasta, spotkał się projekt rewitalizacji placu Unii Lubelskiej [zobacz >>>], oparty na dążeniu do przywrócenia równowagi w wykorzystaniu przestrzeni na różne cele na placu.