6b. Na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, w których gościła wystawa, szacujemy że podczas trwania projektu obejrzało ją ok. 6000 osób.