W pracach nad nowym kształtem placu Narutowicza częściowo uwzględniona została też przygotowana w ramach projektu koncepcja docelowego kształtu placu [zobacz >>>] (ograniczenie przekroju jezdni, wyprostowanie jej i zapewnienie obustronnych dróg dla rowerów).