Ponawiany był postulat wdrożenia systemowego modelu konsultacji projektów transportowych. Taki wniosek został złożony przez KDS m.in. do „Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020” [zobacz >>>]. Na skutek zgłoszonych uwag problem został dodany do diagnozy „Programu” oraz zadeklarowano opracowanie nowych zasad konsultowania w osobnym dokumencie (jako zbyt szczegółowych do zawarcia w „Programie”).