Pierwsze seminarium – adresowane do instytucji ogólnomiejskich – zostało zorganizowano w listopadzie wspólnie przez Zielone Mazowsze i Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.