Trudno się przy tym zgodzić ze stwierdzeniem w piśmie Zarządu Terenów Publicznych, iż istniejąca infrastruktura drogowa jest w pełni wykorzystana ze względu na zapewnienie przestrzeni do manewrów wyjeżdżających z miejsc parkingowych.