Zawężenie wlotów na skrzyżowaniach (za: Sigma System, Zygmunt Użdalewicz).