Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 28 maja br. w siedzibie BDiK zgłaszamy następujące uwagi do projektu przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Stalowej w Warszawie:

1. Na skrzyżowaniach ul. Stalowej z Konopacką i Środkową postulujemy zastosowanie zawężeń typu „Uszy Myszki Miki” (patrz rysunek) o promieniach łuków na połączeniu jezdni R=6 m. Zawężenia te sprawią, że nie będzie można parkować tuż przy pasach ograniczając widoczność, skrócą czas pobytu pieszego na jezdni, częściowo uspokoją ruch i umożliwią kierowcom wyjeżdżającym z Środkowej lub Konopackiej bezpieczniejsze przejechanie skrzyżowania (w tej chwili np. linia zatrzymania na skrzyżowaniu Środkowej i Stalowej jest w miejscu, z którego kierowca nie jest w stanie dostrzec samochodu nadjeżdżającego Stalową). Prowizorycznie zawężenia można wykonać bez ingerencji w konstrukcję ulicy, separatorami lub za pomocą wysp przykręcanych do nawierzchni (podobnie jak wykonano istniejący azyl na skrzyżowaniu ul. Stalowej i Czynszowej). Na skrzyżowaniu z ul. Konopacką można zawężenia wykonać asymetrycznie, tak by zredukować przesunięcie wlotów ul. Konopackiej.

Zawężenie wlotów na skrzyżowaniach (za: Sigma System, Zygmunt Użdalewicz).

2. Powierzchnie wyłączone z ruchu znakiem P-21 powinny być fizycznie wygrodzone separatorami lub osłonięte wyspami, by uniemożliwić ich nieprawidłowe wykorzystanie, a także - w przypadku powierzchni osłaniających przejścia dla pieszych - skrócić czas przebywania pieszych na jezdni. W szczególności np. na skrzyżowaniu z ul. Inżynierską pozwoliłoby to na skrócenie czasu ewakuacji pieszych na przejściu przez ul. Stalową.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w pełni popieramy ujętą w projekcie budowę peronów przystankowych w formie antyzatok.