Plac Bankowy -- przejście przy przystanku autobusowym od strony Ratusza.