Poza trudnościami z utrzymaniem suchych stóp, takie kałuże stwarzają ryzyko ochlapania przez skręcające samochody.