Po obu stronach ulicy przejścia zostały obniżone poniżej poziomu kałuż.