Ścieżka i chodnik wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, okolice wjazdu na Most Siekierkowski po stronie zachodniej.