Niniejszym wnoszę o wytyczenie jednokierunkowego łącznika południowej jezdni mostu Świętokrzyskiego z drogą dla rowerów (orientacyjny schemat w załączniku). Umożliwi to korzystanie z drogi dla rowerów osobom jadącym w relacji zachód-wschód, które obecnie takiej możliwości nie mają. Jako że brakujący odcinek liczy niecałe 30 metrów, powinien zostać wykonany w ramach bieżących robót drogowych przez ZDM, a nie jako odrębna inwestycja przez ZMID.