Niniejszym wnoszę o wytyczenie zjazdu z drogi dla rowerów po południowej stronie mostu na jezdnię w kierunku wschodnim. Umożliwi to korzystanie z drogi dla rowerów osobom jadącym w relacji wschód-zachód, które obecnie zmieniać relację na północ-południe lub dwukrotnie czekać na światłach, w tym na mikroskopijnym "azylu" na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania. Problem można łatwo i znikomym kosztem rozwiązać poprzez powtórzenie rozwiązania zastosowanego wzdłuż ul. Puławskiej między jezdniami ul. Dolnej, które zdobyło trzecie miejsce w konkursie na Dobre Praktyki komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej [zobacz >>>].