Niniejszym wnoszę o wytyczenie zjazdu z drogi dla rowerów po północnej stronie mostu na jezdnię w kierunku zachodnim. Umożliwi to korzystanie z drogi dla rowerów osobom jadącym w relacji zachód-wschód, które obecnie zmuszane są łamać prawo i jechać chodnikiem lub zmieniać relację na północ-południe. Problem można łatwo i znikomym kosztem rozwiązać poprzez powtórzenie rozwiązania zastosowanego wzdłuż ul. Puławskiej między jezdniami ul. Dolnej, które jak przypominam zdobyło trzecie miejsce w konkursie na Dobre Praktyki komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej.