Niniejszym wnoszę o wytyczenie przejazdu dla rowerów łączącego bezpośrednio południowy i północny odcinek drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie (schemat orientacyjny w załączniku). Obecnie zastosowana organizacja ruchu, polegająca na zmuszaniu rowerzystów do pokonywania trzech jezdni zamiast jednej jest najbardziej niebezpieczną z możliwych, jako że maksymalizuje liczbę potencjalnych miejsc kolizji. Co więcej, zmusza ona rowerzystów do przeczekiwania trzech cykli świateł zamiast jednego, aby pokonać skrzyżowanie...