...oraz korzystania z urywków drogi dla rowerów nie uwzględniających trójwymiarowości tego pojazdu (czy nawet dwuwymiarowości - zakładają one najwyraźniej, że rower jest punktem), tak jak ma to miejsce w przypadku "azylu" na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania.