ZDM/5512/DTŚO-S/432/08

Od: Zarząd Dróg Miejskich.

Do: Signalbau Huber Sp. z o.o.

Dot. złego stanu urządzeń oraz nieprawidłowego działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Okrzei - Sierakowskiego, Kondratowicza - Malborska oraz Kondratowicza - Łabiszyńska.

W związku z Państwa pismem z dnia 10.07.2008r. oraz po przeprowadzeniu kontroli w terenie Wydział Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM ponownie wzywa do przeglądu urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz usunięcia nieprawidłowości zgłoszonych przez „Zielone Mazowsze" w pismach z dnia 4 czerwca 2008r. [zobacz >>>] (kopie pism wysyłamy ponownie w załączeniu).

Podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniu 30 lipca bieżącego roku przez pracowników ZDM stwierdzono:

1. Skrzyżowanie Łabiszyńska - Kondratowicza

- nieprawidłowa wysokość przycisków dla pieszych;
- na części przejść brak słyszalności sygnałów naprowadzających na przycisk;
- na części przejść sygnał akustyczny (odpowiadający sygnałowi zielonemu) o złej częstotliwości;
- nieprawidłowe napisy na tabliczkach nad przyciskami dla pieszych (napis „wciśnij" należy zastąpić napisem „dotknij");
- jeden z układów akustycznych schowany jest między sygnalizatorami, co osłabia jego słyszalność;
- zasłonięte skrzynką kablową SSP przyciski dla pieszych;
- nieprawidłowe ustawienia kierunku ruchu na przyciskach wibracyjnych;
- brak sygnalizatora pomocniczego dla pojazdów na wlocie ul. Kondratowicza od strony ul. Rembielińskiej;
- brak 1 szt. przycisku dla pieszych;
- uderzony i skrzywiony maszt na wlocie ulicy Łabiszyńskiej.

2. Skrzyżowanie Kondratowicza - Malborska

- na części przejść dla pieszych niesprawna akustyka dla osób niewidomych i niedowidzących;
- sygnalizacja dźwiękowa o nieprawidłowej modulacji;
- pochylone maszty;
- nieczytelne sygnały wyświetlane dla pieszych;
- połamane daszki od sygnalizatorów.

3. Skrzyżowanie Sierakowskiego - Okrzei

- nieprawidłowa wysokość przycisków dla pieszych;
- niesprawna akomodacja (stale wzbudzone przyciski dla pieszych, pocięte pętle indukcyjne);
- brudne soczewki sygnalizatorów.

Oczekujemy zrealizowania przez Państwa zadania najpóźniej do dnia 6 sierpnia bieżącego roku. O zakończeniu prac prosimy powiadomić pisemnie wszystkich zainteresowanych. Informujemy, iż za opóźnienie w realizacji powyższego zadania wyciągnięte zostaną konsekwencje przewidziane w Umowie o konserwacje sygnalizacji.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzcińśki.

Do wiadomości: Zielone Mazowsze.