...wystarczy zwęzić jezdnię [zobacz >>>], zwiększając nie tylko wygodę ale i bezpieczeństwo niezmotoryzowanych poprzez uspokojenie ruchu oraz skrócenie czasu, kiedy pieszy przebywa na jezdni i może się zdarzyć wypadek.