Przy przebudowach i nowych inwestycjach poprzez projektowanie miejsc równoległych w poziomie jezdni, co oducza wjeżdżania na chodnik.