Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

1. Skrócić pasy rowerowe do skrętu w lewo w Ratuszowej i Targowej - nie są potrzebne takie długie, wystarczy ok. 5 m żeby się 2 rowerzystów mogło zatrzymać bez blokowania ruchu na wprost.

2. Na przejściu dla pieszych przez ul. Ratuszową wykonać azyl dla pieszych o szer. 2 m i zacząć pas rowerowy do skrętu w lewo dopiero za nim ("w cieniu" azylu); azyl ułatwi pieszym przekraczanie jezdni, a związane z nim uspokojenie ruchu - "przeplecenie się" rowerzysty na lewą stronę pasa ruchu ogólnego.

3. Dodać wyspę dzielącą osłaniającą pas rowerowy do skrętu w lewo z Targowej w 11 Listopada (od strony samochodów nadjeżdżających z placu Wileńskiego).

4. Wydłużyć wyspę dzielącą na wlocie 11 Listopada, tak by była widoczna dla samochodów nadjeżdżających od strony placu Wileńskiego. W zaprojektowanej lokalizacji bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów może być zasłonięta przez parkujące na pasie postojowym samochody i być zaskoczeniem dla kierowcy.

5. Do rozważenia - skrócić projektowany pas postojowy w Targowej o ok. 20 m i zbliżyć przed skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada pasy ruchu ogólnego do prawej krawędzi jezdni. Celem jest zapewnienie kierowcy skręcającemu w ul. 11 Listopada dobrej widoczności rowerzysty nadjeżdżającego od strony placu Wileńskiego. Jadąc przy krawędzi jezdni kierowca powinien widzieć rowerzystę zbliżającego się do przejazdu w lusterku bocznym.

6. Na odcinku ul. Targowej od 11 Listopada do placu Wileńskiego poszerzyć kontrapas rowerowy do 1,75 m, zwężając jednocześnie jeden z pasów ruchu ogólnego do 3,0 m.

7. Wprowadzić wyspę lub częściowo zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu w północno wschodnim narożniku skrzyżowania Wileńska / Targowa.

8. Dodać dwa znaki P-27 ("sierżanty") na ul. Targowej - jeden bezpośrednio za przejściem dla pieszych za 11 Listopada, drugi ok. 20 m dalej. Cel: wskazanie, że w kierunku Ratuszowej rowerzysta powinien jechać pasami ruchu ogólnego, nie kontrapasem. Nie należy ich ciągnąć dalej, tak by nie sugerować wyboru pasa na skrzyżowaniu z Ratuszową. - wystarczy zastosować na odcinku, na którym nie ma P-8b/P-8d. Znaki P-27 powinny być umieszczone ok. 0,5 m od krawędzi jezdni, nie tak jak na Wiejskiej.