W nawiązaniu do spotkania 7 maja br. w siedzibie BDiK, w związku z okazaną kolejną wersją projektu budowy II odcinka Trasy Mostu Północnego od węzła Młociny do węzła Pułkowa, opracowanego przez biuro Transprojekt Gdański sp. z o.o., oraz pismem mgr. inż. Andrzeja Pawlaczyka, dyrektora Transprojektu Gdańskiego, wyjaśniamy co następuje (numeracja zgodna z uwagami Zielonego Mazowsza z 2010.01.04 [zobacz >>>]):

Ad 1. Zaprojektowana droga rowerowa / ciąg pieszo-rowerowy przylega do granicy opracowania jedynie na wysokości przystanku autobusowego przy ul. Encyklopedycznej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by poszerzyć ją na pozostałym odcinku, a w rejonie przystanku wprowadzić ruch pieszy na peron przystankowy, doprojektowując ok. 10 m chodnika.

Ad 3. Granica opracowania wyznaczona jest na krawędzi jezdni ul. Zgrupowania al. AK Kampinos, nie na krawędzi chodnika, zakres opracowania w żaden zatem sposób nie ogranicza możliwości doprowadzenia drogi rowerowej do krawędzi jezdni. Przecież jezdnia TMP nie kończy się na chodniku, ale na jezdni ulicy poprzecznej - tej samej, do której postulujemy doprowadzić drogę rowerową. Rower jest pojazdem i w miejscu gdzie kończy się droga rowerowa zobowiązany jest włączyć się do ruchu i kontynuować podróż jezdnią, nie chodnikiem. Zachęcamy projektanta do zapoznania się z ustawą prawo o ruchu drogowym, która zawiera wiele cennych informacji na temat zasad obowiązujących różnych użytkowników drogi.

Ad. 4. Dziękujemy za wyjaśnienia dotyczące usytuowania zjazdu, nie odnoszą się one jednak do treści zgłoszonej uwagi, podobnie zresztą jak dokumenty przedstawiane wcześniej na naradach i spotkaniach. Wyniesienie przejazdu dla rowerów i likwidacja esowania drogi rowerowej po jednej jego stronie stanowią krok w dobrym kierunku, należy jeszcze nieznacznie przybliżyć przejazd (i wyniesienie) do jezdni (by wyprostować esowanie po drugiej stronie przejazdu) oraz zapewnić ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów na przejeździe.

Technologia prawidłowego prowadzenia drogi dla rowerów przez zjazdy jest znana również w Gdańsku (patrz np. załączone zdjęcie z al. Grunwaldzkiej), trudno zatem zrozumieć czemu Transprojekt Gdański wzbrania się przed jej zastosowaniem w Warszawie.

Ad. 6. Brak podstaw stwierdzenia o pierwszeństwie ruchu samochodowego nad rowerowym. Trasa Mostu Północnego jest drogą klasy GP, natomiast ul. Encyklopedyczna - drogą klasy L. Dlatego ruch wzdłuż TMP powinien mieć prymat na ruchem wzdłuż ul. Encyklopedycznej. W przypadku tego konkretnego przejazdu - drogi rowerowej wzdłuż TMP przez jezdnię ul. Encyklopedycznej - to ruch samochodowy, nie rowerowy powinien być spowolniony. Podtrzymujemy uwagę.

Ad. 7. Podtrzymujemy uwagę. Jednocześnie prosimy o wskazanie jakie konkretnie wymagania brd realizuje zaprojektowane rozwiązanie zjazdu przerywające ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów i dezorientujące użytkowników drogi co do pierwszeństwa przejazdu w tym miejscu. Zacytowane Standardy wyraźnie wskazują, że "Przy projektowaniu nawierzchni drogi dla rowerów przecinanej przez zjazdy (indywidualne i publiczne) należy stosować rozwiązania podkreślające pierwszeństwo rowerzystów nad samochodami włączającymi się do ruchu".

Rozwiązania tego typu funkcjonują zarówno w Gdańsku jak i w Warszawie (patrz załączone rysunki), nie wątpimy zatem że projektant jest w stanie poprzeć swój protest wynikami konkretnych badań wypadkowości.