Z tym większym zaskoczeniem zauważyłem niedawno, że nie jest to już konieczne. Od ul. Radziwie do al.Prymasa powstał szeroki i oświetlony chodnik, który pod wiaduktem całkowicie zastąpił ciepłociąg.