A tak wyglądało to miejsce jeszcze latem ub. roku.