Miejsca nie brakowało, aby wykonać odcinek ścieżki rowerowej od lokalnej drogi kończącej się przy kładce w kierunku Obozowej.