Wstęp

Projekty tramwajowe toczą się swoim tempem, podobnie jak pobliskie plany modernizacji Grójeckiej [zobacz >>>]. Nieco ponad trzy lata po udostępnieniu "koncepcji wielobranżowej" [zobacz >>>], już po zakończeniu perspektywy unijnej, w której miał zostać wybudowany, tramwaj do Dworca Zachodniego jest na etapie konsultacji projektu budowlanego. Mamy nadzieję, że dodatkowy czas zostanie wykorzystany do wyeliminowania błędów z projektu zanim wejdzie on w fazę realizacji.

Pismo ZM-21-0893-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy linii tramwajowej na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Liczbę pasów ruchu na wylotach ul. Grójeckiej należy dostosować do liczby pasów do jazdy na wprost na przeciwległych wlotach, tj. dwóch. W przedstawionej formie projekt jest niezgodny z prawem oraz niepotrzebnie pogarsza warunki ruchu niezmotoryzowanych i zwiększa ryzyko wypadków z ich udziałem. Wydłużone drogi ewakuacji skutkują też niższą efektywnością sygnalizacji, w tym na skutek dłuższych czasów międzyzielonych.

2. Drogi dla rowerów powinny zostać uwzględnione po obu stronach ul. Grójeckiej, tak by zapewnić obsługę Hali Banacha, stanowiącej istotne źródło i cel podróży (tak jak przewidziano w wersji projektu z 2017 r.), oraz połączenie z planowaną obustronną drogą dla rowerów na północnym odcinku Grójeckiej.

3. Negatywnie opiniujemy usunięcie z projektu drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Banacha. Drogi dla rowerów powinny zostać uwzględnione po obu stronach ulicy, tak by zapewnić możliwość dojazdu do szpitala, będącego istotnym źródłem i celem podróży, jak też odciążyć jedną z najbardziej ruchliwych tras rowerowych w Warszawie.

Dodatkową przestrzeń można wygospodarować, przenosząc przystanek autobusowy na prawy pas ruchu, analogicznie do skrzyżowania z ul. Szczęśliwicką, gdzie na przystanku usytuowanym na jezdni zatrzymuje się ponad dwukrotnie więcej autobusów.

4. Należy zweryfikować potrzebę 60-metrowych zatok przystankowych na skrzyżowaniu z ul. Grójecką. Po uruchomieniu tramwaju liczba linii autobusowych prawdopodobnie się zmniejszy, a tak długie przystanki stanowią utrudnienie dla pasażerów i generują duże ryzyko nielegalnego parkowania.

5. W ograniczonym zakresie wykorzystane zostały możliwości utworzenia drugich dojść do przystanków tramwajowych. Projekt powinien zostać uzupełniony przynajmniej o przejście na drugim krańcu przystanku po wschodniej stronie skrzyżowania Grójecka/Banacha można zrobić dojście względnie bezboleśnie, gdzie piesi mogą przechodzić "w cieniu" przejazdu tramwajowego.

6. Droga dla rowerów między ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. a ul. Opaczewską powinna zostać wyprostowana. W tym celu stacja do parkowania roweru publicznego powinna zostać przesunięta na plac parkingowy.

7. Przejście i przejazd dla rowerzystów przy ul. Orzeszkowej po stronie wschodniej znajdują uzasadnienie przy obecnie dostępnych relacjach, ale nie po wybudowaniu tramwaju. Przejazd powinien być w osi ul. Orzeszkowej, a przejście po stronie zachodniej, tak by skrócić drogę dojścia w pasie dzielącym do przystanku.

8. Szerokość jezdni na północnym ramieniu skrzyżowania z ul. Szczęśliwicką powinna zostać ograniczona do 6 m bez azylu lub 8 m z azylem.

9. Łuki na styku dróg dla rowerów na przejeździe przy Parku Zachodnim oraz na skrzyżowaniu Grójecka/Bitwy Warszawskiej powinny mieć promienie min. 3-metrowe (wskazane 4-metrowe).

10. Na przecięciu drogi rowerowej z chodnikiem wzdłuż Al. Jerozolimskich należy zapewnić większe promienie łuków w ciągu drogi dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.