Na Podlasiu przygotowywany jest projekt 21-kilometrowej ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 689 od Hajnówki przez Białowieżę do granicy państwa. Poniżej przedstawiamy uwagi, które zgłosiliśmy w ramach konsultacji.

Pismo ZM-19-0865-01-PZ

Do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Nawiązując do konsultacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. W projekcie przewidziano zakończenie trasy w Hajnówce (ulica Armii Krajowej) w odległości 400m od szlaku GreenVelo. Proponujemy połączenie obu tras, by zapewnić efekt synergii.

2. Należy przeanalizować projekt pod kątem ryzyka zastawiania drogi dla rowerów przez parkujące samochody. Ryzyko to zmniejsza separacja od jezdni rowem, jednak nie wszędzie. Drogę dla rowerów należy zabezpieczyć przy pomocy szczelnego wygrodzenia (słupki itp.) szczególnie w miejscach będących celem podróży samochodem: cmentarz, zwierzyniec itp.

3. W projekcie przyjęto, że ścieżka rowerowa na całej długości ograniczona będzie opornikiem 8x30 cm. Stosowanie opornika nie jest konieczne, podnosi koszty budowy i wydłuża czas budowy na skutek układania ręcznego, co zwiększa też ryzyko niejednolitej jakości. Droga dla rowerów powinna być wykonana analogicznie do jezdni głównej: bez oporników i w jak największym zakresie maszynowo.

Należy podkreślić, że taka technologia budowy dróg stosowana jest na terenach niezurbanizowanych, w tym trasach wojewódzkich, np. w przypadku większości dróg dla rowerów ramach sieci VeloMałopolska. Analogiczne wskazówki zawarte są w standardach infrastruktury rowerowej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego: "konstrukcja drogi dla rowerów nie musi być zamykana obrzeżami betonowymi. Dotyczy to w szczególności tras prowadzonych przez tereny niezurbanizowane jak np. korony wałów, tereny zielone czy drogi pozamiejskie."

4. Aby zapewnić, że rowerzyści będą korzystać z drogi dla rowerów zamiast jezdni, należy zapewnić jej spójność z siecią pozostałych dróg.

Tym samym w miejscach, gdzie po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej niż droga dla rowerów znajduje się wlot drogi poprzecznej lub uczęszczany zjazd publiczny należy zaprojektować zjazd z drogi dla rowerów jako czwarty wlot skrzyżowania. Takie rozwiązanie powinno być zastosowane np. na drodze do miejsca straceń (ark. 2) lub do cmentarza (arkusz 1).

5. Należy skorygować sposób włączenia drogi dla rowerów w skrzyżowanie z Celną (Arkusz 1), tak by poprawić jego czytelność (pierwszeństwo) i funkcjonalność. Wariant przewidziany w projekcie powodowałby, że rowerzysta jadący w stronę Hajnówki będzie miał problem, by skręcić w ul Reja. Korzystniejszym, również pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwiązaniem byłoby rondo, na którym droga dla rowerów byłaby piątym wlotem (niepotrzebny byłby wtenczas przejazd dla rowerzystów). Rondo pozwoliłoby też uzyskać pożądany na początku terenu zabudowanego efekt uspokojenia ruchu samochodowego.

Przykładowe rozwiązanie z województwa małopolskiego.

6. Analogiczne rozwiązanie (rondo z dodatkowymi wlotami dróg rowerowych) powinno zostać zastosowane w Zastawie, gdzie droga skręca w stronę przejścia granicznego.

Projekt

Opis koncepcji: PDF, 281 kB

Arkusze sytuacyjne: PDF, 2965 kB

Wariant 1: PDF, 1372 kB, PDF, 1683 kB, PDF, 1377 kB, PDF, 1405 kB, PDF, 1122 kB, PDF, 1088 kB, PDF, 1249 kB, PDF, 1000 kB, PDF, 1228 kB, PDF, 1291 kB, PDF, 1111 kB, PDF, 1231 kB, PDF, 1083 kB, PDF, 1662 kB, PDF, 1896 kB, PDF, 1842 kB, PDF, 1853 kB, PDF, 1846 kB, PDF, 1056 kB, PDF, 1063 kB, PDF, 1509 kB, PDF, 1499 kB, PDF, 1117 kB, PDF, 1100 kB, PDF, 1261 kB, PDF, 2053 kB, PDF, 1755 kB, PDF, 1281 kB, PDF, 1423 kB, PDF, 1279 kB, PDF, 1176 kB, PDF, 921 kB

Wariant 2: PDF, 1340 kB, PDF, 1654 kB, PDF, 1377 kB, PDF, 1392 kB, PDF, 1113 kB, PDF, 1076 kB, PDF, 1249 kB, PDF, 1000 kB, PDF, 1228 kB, PDF, 1291 kB, PDF, 1111 kB, PDF, 1231 kB, PDF, 1082 kB, PDF, 1431 kB, PDF, 1171 kB, PDF, 1145 kB, PDF, 1141 kB, PDF, 1147 kB, PDF, 1053 kB, PDF, 1044 kB, PDF, 1410 kB, PDF, 1398 kB, PDF, 1115 kB, PDF, 1100 kB, PDF, 1234 kB, PDF, 2064 kB, PDF, 1803 kB, PDF, 1328 kB, PDF, 1474 kB, PDF, 1313 kB, PDF, 1217 kB, PDF, 942 kB