Pismo ZM-20-0921-01-AN

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

W związku z przekazanym do opiniowania projektem organizacji ruchu na skrzyżowaniach ul. Dolina Służewiecka z al. Wilanowską i ul. Nowoursynowską wyrażamy następującą opinię:

Uwagi ogólne:

1. Przedstawione do konsultacji projekty sugerują nieefektywne i niebezpieczne rozwiązanie w postaci przejazdów dla rowerzystów przez tylko 3 z 4 ramion wszystkich skrzyżowań. Konieczne jest uzupełnienie projektów o brakujące przejazdy.

2. Promienie łuków należy zwiększyć, w szczególności od strony rogów skrzyżowań, gdzie nie kolidują one z ciągami pieszymi.

Uwagi szczegółowe:

1. Skrzyżowanie z ul. Nowoursynowską

a. Wbrew oznaczeniu na schemacie, cały pas między jezdnią Doliny Służewieckiej a jezdnią ul. Fosa stanowi własność Skarbu Państwa i jest w praktyce częścią pasa drogowego, o czym świadczą wytyczone w poprzek niego: droga dla rowerów i chodniki. Wskazane jest zatem wykorzystanie go do zapewnienia prawidłowych wyłukowań na brakującym odcinku drogi dla rowerów w południowo-wschodnim rogu skrzyżowania.

b. Powinien zostać zlikwidowany użytkowany w stopniu znikomym wydzielony pas do prawoskrętu w ul. Nowoursynowską w kierunku Ursynowa. Jego główną funkcją jest obecnie uniemożliwianie pokonania jednego ramienia skrzyżowania w jednej fazie cyklu świateł przez niezmotoryzowanych.

2. Skrzyżowanie z al. Wilanowską

a. Na północno-zachodnim rogu skrzyżowania należy wykorzystać zbędny pas włączenia (z naprzeciwka na to ramię skrzyżowania kierują dwa pasy ruchu, a prawoskręt ma wydzielony osobny pas ) do poszerzenia rogu skrzyżowania z substandardowymi łukami drogi dla rowerów oraz skrócić przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

b. W analogiczny sposób należy skorygować południowo-wschodni róg skrzyżowania, co pozwoli ograniczyć niebezpieczne zachowania na zielonej strzałce, opóźniając wyłukowanie do momentu za przejściem i przejazdem, jak też zapewniając miejsce na lepsze wyłukowanie w kierunku przejazdu przez al. Wilanowską.

c. Na północno-wschodnim rogu skrzyżowania należy skorygować docelowy przebieg drogi dla rowerów, tak by biegł naturalnym łukiem - wygiętym na zewnątrz od skrzyżowania. Należy też usunąć słup reklamowy, ograniczający widoczność.