Pismo do Biura Drogownictwa (MDL-15-0316-01-MS)

Poniżej przesyłam uwagi do projektów: dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Hożej i ul. Nowogrodzkiej (projekty Biura Projektowego TOP) oraz (prze)budowy chodników i miejsc parkingowych na fragmencie ul. Rudzkiej (projekt spółki AZET):

1. Hoża i Nowogrodzka (uwagi wspólne)

1.1. Znaki ograniczenia prędkości powinny zostać zastosowane jako strefowe na wjazdach do kwartału Al. Jerozolimskie/Chałubińskiego/Marszałkowska/Koszykowa.

1.2. Na ulicach z kontraruchem należy zastosować znaki P-27 (na wlotach i dalej nie rzadziej niż co 50 m), z zachowaniem min. 0,5 m odstępu między znakiem a liniami wyznaczającymi pasy postojowe. Usytuowanie w ten sposób znaków wzdłuż miejsc parkingowych pozwoli zastąpić proponowane dodatkowe znaki pionowe (ostrzeżenia przed zaparkowanymi za nimi samochodami), które cechują się niską czytelnością i zwiększają chaos informacyjny.

1.3. Znaki przeznaczone dla kontraruchu rowerowego (A-7, A-30, D-6 i inne) zastosować w rozmiarze mini.

2. Nowogrodzka

2.1. Wyspę dzielącą na wlocie wschodnim skrzyżowania z Emilii Plater przesunąć bliżej osi jezdni, tak by zmniejszyć odgięcie pasa rowerowego i poprawić widoczność na pojazdy nadjeżdżające od strony Al. Jerozolimskich;

2.2. Dodać wyspę dzielącą również na wlocie zachodnim skrzyżowania z Emilii Plater (szerokość wlotu wynosi ponad 8 m);

2.3. Dodać wyspę na powierzchni wyłączonej z ruchu na wlocie północnym skrzyżowania z Emilii Plater (obecnie często występuje tu nielegalne parkowanie, które ogranicza widoczność na przejście dla pieszych, a dodatkowo będzie ograniczało widoczność rowerzystom na nadjeżdżające samochody).

3. Hoża

3.1. Projekt powinien obejmować też odcinek Marszałkowska-Poznańska, gdzie zgodnie z projektem wybranym w budżecie partycypacyjnym powinien być dopuszczony ruch rowerowy na kontrapasie dla karetek pogotowia.

4. Rudzka

4.1. Miejsca postojowe powinny być wyposażone w progi zabezpieczające przed dojeżdżaniem samochodów kołami do krawężnika, co skutkuje blokowaniem ruchu na chodniku. Alternatywnym rozwiązaniem, korzystnym dla przestrzeni i środowiska miejskiego, byłoby zastąpienie miejsc prostopadłych równoległymi i zasadzenie drzew w zaoszczędzonej przestrzeni.

4.2. Opiniujemy negatywnie budowę drogi rowerowej przy chodniku (de facto kolejnego ciągu pieszo-rowerowego) przy ul. Rudzkiej. Ulica ta z racji otoczenia zabudową mieszkaniową i spełnianych funkcji powinna być docelowo objęta strefowym ograniczeniem prędkości tempo 30 z fizycznymi środkami uspokojenia ruchu. Po spełnieniu tych warunków ruch rowerowy na niej może odbywać się na zasadach ogólnych. Można rozważyć wytyczenie pasów rowerowych w jezdni, które zapewne pojawią się także na wiadukcie nad trasą AK, na którym zignorowano ruch rowerowy podczas niedawnego generalnego remontu. Przeciw budowie drogi rowerowej po stronie południowej przemawia lokalizacja celów podróży (np. biblioteka, Stoen) po przeciwnej stronie - północnej.

4.3. Wnosimy o analogiczne skorygowanie projektu skrzyżowania Rudzkiej z Klaudyny.

4.4. W przypadku wytyczenia pasów rowerowych w jezdni ul. Rudzkiej projekt powinien objąć całą długość ulicy, a zwłaszcza skomunikowanie pasów z planowaną ścieżką rowerową przez park Stawy Kellera (wybraną w II edycji budżetu partycypacyjnego, BPA.III.I.P/1839/15.ELE).