Jeszcze do środy można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji czterech projektów dróg dla rowerów: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/4-nowe-drogi-rowerowe-wola-i-bemowo-mokotow-i-wilanow-praga-polnoc-ochota . Poniżej nasze uwagi do tras rowerowych w Alejach Jerozolimskich (od placu Zawiszy do Grzymały Sokołowskiego) i na Jagiellońskiej (od ronda Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej).

Aleje Jerozolimskie

Do Zarządu Dróg Miejskich. Nr pisma: ZM-16-0670-01-ŁG.

Nawiązując do konsultacji projektu trasy rowerowej wzdłuż Alej Jerozolimskich (odc. ul. Grzymały Sokołowskiego-pl. Zawiszy), opowiadamy się za wariantem drugim (z wykorzystaniem zbędnej powierzchni jezdni na wydzieloną drogę dla rowerów). Zgłaszamy przy tym następujące uwagi:

1. Uwagi do wszystkich wariantów:

1.1. na przejeździe przez Szczęśliwicką powinien zostać umieszczony azyl rozdzielający kierunki ruchu;

1.2. przejścia dla rowerzystów i przejazdy dla pieszych przez wjazdy na posesje (jezdnie serwisowe po północnej stronie) i ul. Białobrzeską powinny zostać wyniesione, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Jeżeli planowane jest ich wyposażenie w sygnalizację świetlną, przejścia/przejazdy powinny zostać wyposażone w azyle;

1.3. również w przypadku przejścia (i ewentualnego przejazdu) przez ul. Niemcewicza wskazane byłoby zastosowanie geometrii jezdni skłaniającej do zwolnienia na przejściu dla pieszych. Aby wysokość przejścia dla pieszych była zbliżona do wysokości chodnika, można zastosować odpowiednie nachylenie jezdni, bez potrzeby budowy progu spowalniającego. Przy prędkości projektowej 50 km/h dopuszczone jest stosowanie 9-procentowego nachylenia (§ 24.2, Dz.U. nr 43 z 1999 r., poz. 430). Biorąc pod uwagę, że jest to istniejąca droga o prędkości projektowej <100 km/h, dopuszczalne jest 10% nachylenie (§ 24.23). Oznacza to, że różnicę 10 cm wysokości można osiągnąć na długości 1m.

1.4. układ pasów ruchu na placu Zawiszy powinien zostać ujednoznaczniony, a wjazd w ul. Grójecką z placu Zawiszy ograniczony przy tym do jednego pasa ruchu, tak by poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu, skracając czas przejścia przez jezdnię (por. schemat poniżej).

2. Uwagi do wariantów 2 i 3:

2.1. na wschodnim wylocie skrzyżowania ze Szczęśliwicką powinien zostać umieszczony azyl przed przejściem dla pieszych, tak by jezdnia była zwężona o pas do parkowania przed, a nie za przejściem;

2.2. jezdnia południowa powinna zostać zwężona do dwóch pasów ruchu na wysokości ul. Białobrzeskiej (wykorzystanie prawego pasa jako pasa tylko do prawoskrętu), tak by możliwe było przeprowadzenie przejazdu dla rowerzystów przez jezdnię na skrzyżowaniu, a nie na łuku jezdni.

Jagiellońska

Do Zarządu Dróg Miejskich. Nr pisma: ZM-16-0671-01-KK.

Nawiązując do konsultacji projektu trasy rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej (odc. Trasa Toruńska-rondo Starzyńskiego), zgłaszamy następujące uwagi:

1. Rondo Starzyńskiego - w północno-zachodniej części ronda droga dla rowerów powinna zostać poprowadzona po łuku, w miarę możliwości równolegle do obwiedni ronda. Zaprojektowane rozwiązanie, w którym rowerzysta skręca pod kątem prostym bezpośrednio przed przejazdem jest bardzo niebezpieczne. Kierowca nie będzie się spodziewał roweru skręcającego mu pod koła, a rowerzysta nie będzie widział nadjeżdżającego samochodu.

2. Należy rozważyć przysunięcie przejścia i przejazdu przez zachodnie ramię do ronda, tak by przejazd trafiał w istniejącą DDR wzdłuż Jagiellońskiej na południe od ronda.

3. Należy uzupełnić projekt o pochylnię do stacji Warszawa ZOO. Prace i tak dotyczą terenu kolejowego pod wiaduktem, wskazane byłoby zatem wykonanie również innych potrzebnych robót na tym terenie.

4. W rejonie ul. Golędzinowskiej droga dla rowerów powinna zostać włączona jako czwarte ramię skrzyżowania ul. Golędzinowskiej z jezdnią serwisową. Należy rozważyć wyniesienie tego skrzyżowania oraz ograniczyć przeplatanie ciągów pieszych i rowerowych (chodnik na zewnątrz DDR).

5. „Sierżanty” rowerowe powinny znajdować się w odległości ok. 1 m od krawędzi jezdni.

6. Na skrzyżowaniu z ul. Batalionu Platerówek należy zapewnić możliwość przejazdu rowerem w obu kierunkach pomiędzy kolejnymi odcinkami jezdni serwisowej po stronie zachodniej.

7. Należy rozważyć wyprostowanie przebiegu trasy rowerowej przy stacji paliw Shell (ewentualnie tylko w kierunku południowym), np. wygospodarowując miejsce obecnie zajęte pod pas do prawoskrętu.

8. Wskazane byłoby uporządkowanie parkowania przed Jagiellońską 78.

9. W projekcie brakuje nasadzeń drzew i żywopłotów, zwłaszcza po stronie północnej. Miejsce na nie można wygospodarować np. zmieniając organizację parkowania (z prostopadłego na skośne lub równoległe) na wysokości Jagiellońskiej 74 i 76.

10. Czwarty/trzeci pas zachodniej jezdni Jagiellońskiej (w kierunku ronda Starzyńskiego) powinien zostać zakończony na zjeździe przy przystanku Golędzinów/ul. Golędzinowskiej, a odzyskana w ten sposób przestrzeń wykorzystana do zapewnienia ciągłości drogi dla rowerów do ronda Starzyńskiego (por. schemat możliwego rozwiązania w zał.).

11. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez ulice lokalne i wjazdy na posesję powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika/drogi dla rowerów.

12. Progi spowalniające na jezdni serwisowej między ul. Batalionu Platerówek a wjazdem do centrum handlowego nie zostały w pełni naniesione na projekt (oznaczono tylko dwa). Wskazane byłoby ich skrócenie po bokach o przepusty dla rowerzystów lub korektę profilu na bardziej sinusoidalny.

13. Przystanek tramwajowy Batalionu Platerówek powinien być dostępny z obu stron (wydłużenie chodnika i umożliwienie przejścia od strony południowej).

14. Wskazane byłoby poszerzenie chodnika po zachodniej stronie jezdni serwisowej przy przystanku Batalionu Platerówek.

15. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (jednokierunkowy) przez jezdnię serwisowa przy przystanku tramwajowym Batalionu Platerówek powinny zostać poprowadzone skośnie, tak by uniknąć szeregu załamań pod kątem prostym.

Załącznik. Możliwy sposób wygospodarowania przestrzeni na drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku przystanek Golędzinów-rondo Starzyńskiego.