7. Przebieg drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską powinien zostać wyprostowany, tak by ograniczyć kolizje z ruchem pieszym, zwłaszcza z/do metra. W tym celu prawy pas ruchu przed skrzyżowaniem powinien zostać zamieniony w pas do prawoskrętu, a pas za skrzyżowaniem wyłączony z ruchu przy pomocy wyniesionego oznakowania. Odzyskana w ten sposób przestrzeń za przejściem powinna zostać wykorzystana na drogę dla rowerów poprowadzoną poza chodnikiem. (Źródło podkładu: serwis mapowy m.st. Warszawy - mapa.um.warszawa.pl)