Brakujący odcinek może zostać poprowadzony w linii prostej do krawędzi jezdni bez ingerencji w sygnalizację.