Konsultacje

ZMID wciąż unika jak ognia oficjalnych konsultacji, lecz zaprasza na spotkanie ws. rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od Traktu Lubelskiego do węzła z trasą (rejon ul. Ogórkowej). Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia (środa) o godz. 17.30 w MOŚ nr 3 "Dom na Trakcie", ul. Trakt Lubelski 40.

Projekt, który będzie omawiany: PDF, 2108 kB.

Uwagi ZM

Do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Pismo nr ZM-16-0674-01-AB.

Nawiązując do konsultacji projektu rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński, zgłaszamy następujące uwagi:

1. Od marca 2015 r. projekt jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Według § 9 ust. 3 Dodatkowa jezdnia, o której mowa w § 8a ust. 1 pkt 2: 1) może łączyć się z jezdnią główną wyłącznie pośrednio przez inną drogę publiczną niższej lub tej samej klasy na skrzyżowaniu lub węźle.

Tymczasem w projekcie na relatywnie krótkim odcinku 700m przewidziano 3 bezpośrednie połączenia jezdni serwisowych z główną. Szczególnie niebezpieczne wydają się te w kierunku Otwocka, bo umożliwiają ominięcie jezdnią serwisową sygnalizacji świetlnej.

2. Na skrzyżowaniu z ul. Strzygłowską układ DDR można znacząco uprościć i uczytelnić, włączając drogę dla rowerów jako dodatkowy wlot skrzyżowania, między jezdnią serwisową a Strzygłowską.

3. Na skrzyżowaniu z ul. Przewodową zbędna jest "poprzeczka" DDR między jezdnią główną a serwisową.

4. Progi spowalniające na jezdniach, gdzie ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych, powinny mieć przekrój sinusoidalny (tak jak np. progi na jezdni serwisowej wcześniejszego odcinka ul. Wał Miedzeszyński).

5. Włączenia drogi dla rowerów w jezdnie serwisowe powinny być odpowiednio wyłukowane, by umożliwić bezpieczne i płynne skręty.

6. Na północnej jezdni serwisowej również powinno zostać zastosowane uspokojenie ruchu.

7. Droga dla rowerów po północnej stronie ronda wymaga korekty wyłukowań, zwłaszcza w relacjach na północ (skręty w drogi serwisowe wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego).

8. Na rondzie nie przewidziano miejsca na kumulację rowerzystów oraz wyjątkowo ciasne zakręty dróg dla rowerów, co utrudnia obserwację jezdni przed wjechaniem na przejazd.