Pismo ZM-17-0772-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy al. Waszyngtona, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Po południowej stronie alei znajduje się duża liczba celów podróży, do których obecny projekt nie przewiduje możliwości dojazdu rowerem. Projekt powinien przewidywać możliwość przejazdu rowerem po stronie południowej na całym odcinku od ul. Saskiej do ronda Wiatraczna.

W związku z tym należy:

a. dopuścić kontraruch rowerowy na odcinku jezdni serwisowej Saska - Międzynarodowa. Na odcinku tym projektowane jest uspokojenie ruchu (wyniesiona tarcza skrzyżowania, wyniesione przejście dla pieszych), a natężenie ruchu samochodowego jest niewielkie (25-62 pojazdy/h w godzinie szczytu).

b. doprojektować drogę dla rowerów na odcinku Kanał Wystawowy - Kinowa oraz Międzyborska - rondo Wiatraczna.

c. doprojektować niezbędne przejazdy dla rowerzystów (lub sygnalizatory S-1a na 4. wlotach skrzyżowań z drogami serwisowymi).

2. Na jezdni w kierunku wschodnim należy wydzielić pasy do skrętu na skrzyżowaniach z ul. Kinową (w prawo), Międzyborską (w prawo), Grenadierów (w lewo), Garibaldiego (w prawo), z utrzymaniem jednego ciągłego pasa ruchu na wprost. Będzie to rozwiązanie korzystniejsze pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego niż zaprojektowane dwa pasy "wielofunkcyjne", które będą generować częste manewry zmiany pasów ruchu oraz presję ze strony jadących prosto na skręcających w prawo, by spieszyli się ze skrętem przez torowisko. Takie rozwiązanie pozwoli też uniemożliwić wyprzedzanie na przejściach dla pieszych za skrzyżowaniem i skrócić czas ewakuacji, dzięki ograniczeniu przekroju jezdni na wylotach wschodnich do jednego pasa ruchu. Umożliwi też poszerzenie azyli na przejściach do szerokości powyżej 2,0m, zmuszającej np. osobę z wózkiem dziecięcym do stania w skrajni drogowej.

Należy przy tym rozważyć ograniczenie przekroju jezdni w kierunku wschodnim do jednego pasa ruchu (z ewentualnym wyłączeniem ww. wydzielonych pasów do skrętu). Poza ograniczeniem wspomnianych ryzykownych manewrów, odzyskana przestrzeń mogłaby zostać wykorzystana na dodatkową powierzchnię zieloną.

3. Na progach spowalniających i najazdach wyniesionych skrzyżowań należy zastosować prefabrykowanych elementów o sinusoidalnym przekroju wzdłużnym.

4. Popieramy i z zadowoleniem odnotowujemy umieszczenie w projekcie brakującego drugiego dojścia do przystanku przy Saskiej.

Uwagi szczegółowe

1. Wg opisu projektu (część 4.2, proponowanie zmiany w układzie drogowym) zaprojektowano drogę dla rowerów po stronie południowej na odcinku między ulicami Międzynarodową a Międzyborską, jednak na rysunku droga dla rowerów po stronie południowej uwzględniona jest jedynie na krótkim odcinku od ul. Międzynarodowej do Kanału Wystawowego (por. pierwsza uwaga ogólna).

2. Droga dla rowerów po północnej stronie alei powinna pozwalać na płynny wjazd na jezdnię w kierunku ronda Waszyngtona przy pomocy jednokierunkowego łącznika prowadzącego na wydzielony początek czwartego pasa ruchu – analogicznie do skrzyżowania Puławska/Dolna [zobacz >>>].

3. Należy doprojektować połączenie pasów ruchu dla rowerów w ul. Saskiej z projektowanym przejazdem przez ul. Waszyngtona, w szczególności możliwość wjazdu z drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Waszyngtona na pas ruchu dla rowerów w ul. Saskiej w kierunku południowym.

4. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Międzynarodową. Alternatywnie: śluzy dla rowerzystów typu 3 na wlotach ul. Międzynarodowej wraz z powtarzaczami sygnalizacji.

5. Należy doprojektować możliwość przejazdu dla rowerów (jako 4. wlot skrzyżowania) na skrzyżowaniach z ul. Niekłańską i Modrzewiową.

6. Na skrzyżowaniach z ul. Międzyborską i Grenadierów należy doprojektować odcinki jednokierunkowych dróg lub pasów ruchu dla rowerów wraz z niezbędnymi elementami sygnalizacji obsługujące kontraruch rowerowy w tych ulicach. Kontrapas w ul. Międzyborskiej znalazł się w zwycięskim projekcie do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 i, aby uniknąć ingerencji w sygnalizację, został ograniczony do odcinków Cyraneczki - Suchodolska i Waszyngtona - Stanisława Augusta. Modernizacja sygnalizacji stanowi okazję do uzupełnienia tej luki i ułatwienia dojazdu do drogi dla rowerów w ul. Waszyngtona.

7. Na kontrapasie dla karetek w ul. Grenadierów należy dopuścić ruch rowerowy oraz oznakować śluzę do skrętu z DDR na przeciwnym wlocie tego skrzyżowania.

8. Przekroje wylotów ul. Grenadierów i Międzyborskiej powinny zostać uporządkowane poprzez ograniczenie ich przekroju do szerokości jednego pasa ruchu. W przypadku ul. Grenadierów jeden z pasów ruchu na przeciwległym wlocie powinien zostać oznaczony jako tylko do lewoskrętu.

9. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez ul. Modrzewiową należy zaprojektować jako wyniesione.

10. Na jezdni w kierunku zachodnim można wprowadzić odcinek pasa do skrętu w prawo w ul. Modrzewiową, pod warunkiem esowania pasa dzielącego.

11. Przejście dla pieszych przy rondzie Wiatraczna powinno zostać uzupełnione o przejazd rowerowy, umożliwiając wjazd na DDR oraz na jezdnię.

12. Powierzchnia wyłączona z ruchu przy rondzie Wiatraczna powinna zostać zabudowana.

13. Droga dla rowerów po stronie południowej powinna być konsekwentnie prowadzona bliżej jezdni, jak też bliżej torów tramwajowych na osiedle Gocław, niż chodnik (likwidacja zbędnych punktów kolizji).

14. W rejonie projektowanego wjazdu na teren Błoń Elekcyjnych dla służb miejskich należy zaplanować wygrodzenia zapobiegające wjeżdżaniu pojazdów nieuprawnionych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że kierowcy wykorzystują istniejący wjazd techniczny na Błonia, aby alejkami parkowymi dojeżdżać samochodami na teren boiska KS Orzeł. W związku z tym na chodniku i w osi drogi rowerowej należy uwzględnić słupki blokujące u-12c. W osi wjazdu należy zaś przewidzieć składaną blokadę parkingową.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

Projekt

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu alei Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna: JPG, 11584 kB, JPG, 8138 kB, JPG, 12010 kB, JPG, 13032 kB, JPG, 5996 kB, JPG, 4382 kB.