2.Zgodnie z ustaleniami z 8 I br. w siedzibie firmy Metroprojekt [zobacz >>>], należy ustalić które wjazdy bramowe zaliczają się do miejsc, w których historycznie uzasadnione jest przerwanie ciągłości ścieżki rowerowej. W pozostałych przypadkach należy zachować ciągłość nawierzchni asfaltowej.