Zapotrzebowanie na takie wygrodzenia jest widoczne chociażby poprzez ich stawianie na własną rękę przez ambasady (m.in. USA, Szwajcarii).