Już teraz są to popularne miejsca postoju, stwarzające szczególne niebezpieczeństwo jako ograniczające widoczność pieszy-kierowca.